Intymus asmens kodas
2017-11-27 Agota Bričkutė
2017 m. lapkričio 15 d. darganotą rudens vakarą Kauno Tautos namuose įsikūrusioje alternatyvių scenos menų erdvėje „Šelteris“ (Vytauto g. 79) įvyko šokėjos Oksanos Griaznovos atliekamas premjerinis monospektaklis „Personal Code“ (Asmens kodas). Angliškas renginio pavadinimas išduoda, kad pasirodymas buvo tarptautinio festivalio „Foreign Friendly Performance Platform“ dalis. Klaipėdos šiuolaikinio teatro PADI DAPI Fish atstovė jaunai ir perspektyviai žiūrovų publikai pateikė užkoduotą šokio kalbą, kuriai suprasti prireikė nemažai intelektualinių resursų.
Batus už durų priversti palikti žiūrovai į pailgą „Šelterio“ salę įžengė tarsi į praktinį šokio seminarą, kurios kuratorė buvo šokėja O. Griaznova. Scenoje nebuvo užkulsių, kurie įprastai pasirodymą apgaubia mistikos skraiste, iš kurių išnyra šokėjai, tarsi padalindami šokio/teatro ir išorinį pasaulius. Šokėja į salę įžengė tarsi žiūrovė, basa, su įprastais laisvalaikio rūbais. Staiga užtemo, aklina erdvė leido geriau pajusti savo pojūčius, grįžti į esaties momentą. Vėl prašviesėjo. Prieš akis išvydome šokėją – susikaupusią, susikoncentravusią, žvilgsnį projektuojančią į konkrečius salės taškus, geometriškai vaikštančią po sceną, atliekančią pasikartojančius judesius. Kitapus pastato sienos girdėjosi sumišęs lietaus ir mašinų gaudesys, kūręs savitą industrinę šokio muziką.
Nuotraukos: Miško archyvas
Lėtą, meditatyvų šokio tempą išsklaidė netikėtai pasigirdę techno muzikos garsai, diktavę greitį, tempą, dinamiką. Bet šokėja nesekė paskui muziką, ji toliau autonomiškai „raižė“ grindyse raštą, regis, mintyse skaičiuodama, projektuodama šokį, dėliodama jį žingsnis po žingsnio. Pasirodymo tempas palaipsniui kito, mainėsi – lėtas, apskaičiuotas kompozicijas keitė drąsūs, laisvi ir dinamiški improvizaciniai proveržiai. Gilų įspūdį paliko pasikartojantys, monotoniški, hipnotizuojantys judesiai, kuomet šokėja sukosi apie savo ašį – šokinėjo, ridenosi, ropojo. Stebint, rodos, ėmė svaigti galva. Pasirodymo kulminacija – žodinis šokėjos kreipimasis į publiką. Vienuolika faktų apie save angliškai vardijusi šokėja, įpynė daug datų ir skaičių. Pasitelkusi laikrodį dėmesį sukoncentravo į dabartį – renginio pabaigos laiką.
Akivaizdu, jog pastarasis šokio spektaklis neapsiriboja vien tik vizualia estetika. Judesių plastika, išraiška nebuvo kažkuo ypatinga ar kelianti nuostabą. Natūraliai kyla klausimas, kas dar slepiasi šioje šokio kompozicijoje, kas užkoduota? Monospektaklio autorė O. Griaznova kūriniu siekė iššaukti ne tik žiūrovo jausminį, sensualinį įsijautimą, bet ir proto, intelektualumo dalyvavimą, skatino skaityti tarp eilučių, t. y. šokio judesių. Juk ne veltui šokyje kaip ir verbalinėje kalboje aptinkame pauzes. Jos taip pat iškalbingos. Šokio spektaklio „Personal Code“ atlikėjos plastinė raiška savyje talpina prasmes, idėjas, turinį, kurį iššifruoti turime patys, pasitelkdami užuominas, nuojautas, asmenines patirtis. Sudėtinga šokio kalba neleidžia protui užmigti, nuolat jį budina, provokuoja. Spektaklis nėra lengvai skaitomas, jame niekas atvirai nedeklaruojama.
Vis dėlto, renginio pavadinimas ir anotacija kiek pasufleruoja ir palengvina suvokimo naštą. „Asmens kodas‘ savyje talpina dvi skirtingas sąvokas, atkeliavusias iš skirtingų disciplinų – filosofijos, psichologijos bei matematikos. Du skirtingi reikšmių poliai, bet sykiu artimai susiję. Vos tik gimę, kaip mat gauname unikalų vienuolikos skaitmenų kodą. Skaičiai nusako asmens lytį, gimimo data bei tą dieną gimusių asmenų eilės numerį. Iš esmės mes esame užkoduoti, pažymėti, įtraukti į sistemą. Pagrindinis asmens kodo trūkumas yra tas, jog jis apsiriboja tik fizinių žmogaus charakteristikų nusakymu ir neatliepia psichologinio žmogaus asmenybės turinio, savybių, kurios žmogų daro žmogumi.
Persismelkęs pastarojo idėjinio turinio šokio spektaklis yra dvilypis kaip asmens kodo sąvoka. Matematinė skaičių išraiška, kodo griežtumas ir tikslumas šokyje pasireiškia kaip geometriški, aštrūs, neišbaigti šokėjos judesiai, pasikartojančios, monotoniškos judesių kompozicijos, trajektorinis vaikščiojimas po sceną. Pasirodymo kulminacijoje skaičiai tampa apčiuopiami, įgauna žodinį pavidalą – šokėja vardija vienuolika faktų apie save (tiek, kiek yra skaičių asmens kode). Laikrodis ant O. Griaznovos rankos taip pat skaitlingas išraiškos elementas, suteikiantis laikui matą.
Atviresnė asmens sąvoka įsikūnijusi šokėjoje kaip jos autentiška fizikos (judesių, plastikos) bei psichikos (jausmų, patyrimų, siekių) visuma. Dinamiški choreografiniai proveržiai, improvizaciniai momentai byloja apie šokėjos kaip asmenybės laisvę, autentiškumą, autonomiją. Galiausiai, net ir vienuolika faktų nėra tik šaltas datų ir įvykių kratinys. Tai atvira išpažintis, intymių ir subjektyvių gyvenimo momentų dalijimasis su publika, šmaikštumo ir asmeniškumo prisodrintas pasakojimas.
Asmuo – tai šokėja O. Griaznova. Prieš mūsų akis kurianti, išgyvenanti, būnanti, apnuoginanti savo tapatybę ir vis dėlto negalinti atsiriboti nuo kodo, kuris žadina joje intelektualumą, strateginį mąstymą, būties kvestionavimą.
"Šokio pasaulyje: naujienos, įvykiai, jų vertinimas ir komentarai“ projektą dalinai remia Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondas.