Gaga šokio seminaras

2014 m. sausio 11 d., šeštadienį, Menų spaustuvės 3-ojoje studijoje

10.00 - 11.15 Gaga dancers (šokėjams)
11.30 - 12.30 Gaga people (visiems norintiems, arba pradedantiems šokėjams)
12.45 - 13.45 Improvizacija (visiems)