Trumpalaikio rezidavim Menų spaustuvėje paraiškų terminas
Menų spaustuvė kviečia teikti paraiškas trumpalaikiam rezidavimui ir lengvatinėmis sąlygomis naudotis biurais, Infotekos paslaugomis, renginių salėmis (Juodoji ir Kišeninė salės) ir daugiafunkcinėmis erdvėmis (Studija II, Studija III, Kavinė ir Stiklinė salė), bei prisijungti prie Menų spaustuvės rezidentų bendruomenės.
Paraiškos priimamos iki sausio 10 d. rezidavimui nuo 2015 m. vasario 1 d.
Daugiau informacijos:
www.menuspaustuve.lt
gintare@menuspaustuve.lt