Skelbiamas papildomas ekspertų atrankos konkursas
2018-01-17
Lietuvos kultūros taryba skelbia papildomą ekspertų atrankos konkursą septynioms kultūros ir
meno sritims. Paraiškas kviečiami teikti cirko, dizaino, fotografijos, šokio, tautodailės, archyvų ir
muziejinių vertybių restauravimo ir konservavimo ekspertai. Paraiškų laukiama iki sausio 23 d. 12
val.
Gruodžio viduryje paskelbtam kultūros ir meno ekspertų atrankos konkursui buvo pateiktos 224
pretendentų iš 29 Lietuvos miestų ir miestelių anketos. Aktyviausi šiame konkurse buvo kultūros
edukacijos ekspertai. Tačiau sulaukta nepakankamai cirko, dizaino, fotografijos, šokio, tautodailės,
archyvų ir muziejinių vertybių restauravimo ir konservavimo ekspertų paraiškų ir nuspręsta šioms
sritims skelbti papildomą atrankos konkursą. Remiantis Lietuvos kultūros tarybos patirtimi ir
sukaupta statistika, konkurse jau dalyvaujančių pretendentų skaičius gali būti per mažas norint
užtikrinti visapusišką ir pilnavertį ir šių sričių ekspertinį vertinimą. Todėl kviečiame cirko, dizaino,
fotografijos, šokio, tautodailės, archyvų ir muziejų atstovus užpildyti pretendento anketą ir tapti
Lietuvos kultūros tarybos ekspertais, taip užtikrinant, kad visoms kultūros ar meno sritims būtų
tinkamai atstovaujama Lietuvos kultūros tarybos finansavimo procesuose.
„Ekspertai – itin svarbi Lietuvos kultūros savivaldos grandis, jie būtini efektyviai Lietuvos kultūros
tarybos veiklai. Siekiame profesionalaus ir kokybiško kultūros projektų vertinimo ir skaidraus
finansavimo, todėl kviečiame šių kultūros ir meno sričių profesionalus tapti Lietuvos kultūros
tarybos ekspertais ir padėti įgyvendinti šiuo siekius“, – teigia Lietuvos kultūros tarybos pirmininkė
Daina Urbanavičienė.
Konkurse gali dalyvauti nepriekaištingos reputacijos asmenys, turintys aukštąjį universitetinį ar
jam prilygintą išsilavinimą ir (arba) meno kūrėjo statusą, ne mažesnę kaip vienerių metų darbo
arba projektų ekspertinio vertinimo patirtį, ir ne mažesnę kaip trejų metų kultūros ir meno
projektų įgyvendinimo patirtį. Lietuvos kultūros tarybos ekspertais negali būti kultūros ir meno
organizacijų vadovai bei dvi kadencijas iš eilės Lietuvos kultūros tarybos ekspertais jau buvę
asmenys.
Pretendento anketą, visą svarbią informaciją ir dokumentus galima rasti LKT interneto svetainėje
www.ltkt.lt. Užpildytą pretendento anketą kartu su išsilavinimą ir/ar meno kūrėjo statusą
patvirtinančių dokumentų kopijomis (1 dokumentas PDF formatu) reikėtų siųsti el. pašto adresu:
ekspertai@ltkt.lt iki 2018 m. sausio 23 d. 12.00.