Lietuvos šokio informacijos centro vykdomam projektui „Šokio pasaulyje: naujienos, įvykiai, jų vertinimas ir komentarai“ skirtas dalinis finansavimas iš Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondo
2016-07-14
Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondas skyrė dalinę finansinę paramą 2016 metams Lietuvos šokio informacijos centro vykdomam projektui „Šokio pasaulyje: naujienos, įvykiai, jų vertinimas ir komentarai“ (svetainės www.dance.lt palaikymas ir plėtra).
Finansinės paramos dydis - 6 tūkstančiai eurų.
Skirta parama bus naudojama interviu, analitinių ir informacinių straipsnių apie šokį rengimui ir publikavimui www.dance.lt rubrikuose: Naujienos, Skelbimai, Straipsniai.