Three Uses of the Knife
Éric Mangion paskaita apie daiktų vaidmenį performanso mene - rugsėjo 27 d. 18:00
Myriam Lefkowitz ir Kristupas Sabolius - spalio 10 d. 19:30
Marcos Lutyens ir Pascal Rousseau - spalio 26 d. 19:00
Stephanie Rosenthal ir Alicia Frankovich - lapkričio 29 d.
Diskusijos trukmė: 90'
Penktojo „Three uses of the knife“ ciklo tema – naujos performanso apraiškos ir skaitymai šiuolaikiniame mene.
Paskutiniaisiais metais tarptautiniame šiuolaikinio meno pasaulyje pastebimas aktyvus susidomėjimas performanso menu: performansai bei šokio pasirodymai ne tik įtraukiami į parodų programas, tačiau kartais pakeičia net ir pačias parodas. Šį susidomėjimą iš dalies lėmė dvi pagrindinės priežastys: siekimas pasipriešinti objektais grįsto meno komercijai bei menui būdingo sugrįžimo prie ankstesnių iki tol netyrinėtų meno raiškų. Tuo pačiu neretai performansai įtraukiami mėginant pagyvinti negyvas muziejų ir kitų įsitvirtinusių meno institucijų erdves.
Tačiau performanso populiarumas atsinešė ir savas problemas: priešinimąsi komercijai pakeitė vadinamoji paslaugų ekonomika (service economy) bei patirties ekonomika (experience economy), o muziejų siekis įtraukti performansus į savo programą juos institucionalizavo ir iš dalies neutralizavo. Penktoji „Three uses of the knife“ serija mėgins išskleisti šią problematiką, tuo pačiu pateikdama kiek netikėtų performanso sampratos pavyzdžių, tokių kaip daiktų performantyvumas ar žmogaus prote bei smegenyse vykstantys performansai.

Į rudenį Vilniuje vyksiantį ciklą diskutuoti atvyks šie svečiai: kuratorius Éric Mangion (FR), menininkė Myriam Lefkowitz (FR), kuratorius bei šiuolaikinio meno istorijos profesorius Pascal Rousseau (FR), menininkas Marcos Lutyens (JAV), performanso menininkė Alicia Frankovich (NZ / DE), kuratorė Stephanie Rosenthal (UK).

Ciklas prasidės prancūzų kuratoriaus Éric Mangion paskaita apie daiktų vaidmenį performanso mene. Éric Mangion pristatys daug dėmesio susilaukusią parodą „Do not Play with Dead Things“ (liet. Nežaisk su negyvais daiktais), kurioje dėmesys buvo skirtas paprastai performanso istorijoje nepastebimiems daiktams, vienaip ar kitaip dalyvaujantiems menininkų pasirodymuose. Remdamasis šia paroda bei kitais pavyzdžiais, prancūzų kuratorius analizuos objektų vaidmenį performanso istorijoje.
Éric Mangion nuo 2006 m. yra Nacionalinio šiuolaikinio meno centro Villa Arson Nicoje direktorius. Daugiausia dėmesio parodų programoje Éric Mangion skyrė efemeriškoms praktikoms (garsui, teatrui, poezijai bei performansui), atsiskleidusioms parodose Do not play with dead things, 2008, Poetry Action of Bernard Heidsieck, The Encyclopedia of Word and the time to listen, 2011 at the Deliberate Life! (la vie délibérée!), 2012. Taip pat parengė kelias svarbias solo parodas: Iain Baxter &, 2006, Gino De Dominicis, 2007, Zoe Leonard, 2007, Claire Fontaine, 2007, Tatiana Trouvé, 2007, Jean Dupuy, 2008, Gilles Barbier, 2009, Ryan Gander, 2009, Nicolas Moulin, 2009 ir Roman Ondák, 2010.
Galiausiai, nuo 2009 m. jis tęsia tyrimą apie išnykimą kaip meninį gestą – ar tai būtų išvalymas, rinkimas, sunaikinimas, vagystė, vandalizmas ar grynas menininko išnykimas. Remdamasis istoriniu Robert Rauschenberg kūriniu Erased De Kooning, 1953, Magion siekia atsekti kaip išnykimas, tiek formalus, tiek teorinis, įtakoja kūrybą iki šių dienų.

Visa „Three Uses of the Knife“ penktojo ciklo programa:

Rugsėjo 26 d., penktadienis, 18 val.

Menų Spaustuvė, Kišeninė salė
Daiktų performatyvumas
 Éric Mangion (FR)

Diskusijos moderatorė: Monika Lipšic
(Prancūzų kalba su lietuvišku vertimu)
Spalio 10 d., ketvirtadienį, 19.30

Menų Spaustuvė, Kišeninė salė
Žiūrovo kūno ir proto performatyvumas I Myriam Lefkowitz (FR) pokalbyje su Kristupu Saboliumi (LT)
Spalio 26 d., šeštadienis, 19 val.

Menų Spaustuvė, Kišeninė salė
Žiūrovo kūno ir proto performatyvumas II
 Pascal Rousseau (FR) ir Marcos Lutyens (JAV)
Moderatorė: Dovilė Tumpytė
Lapkričio 29 d.
Menų Spaustuvė, Kišeninė salė
Kūnas institucijoje – institucinis kūnas
 Stephanie Rosenthal (UK) ir Alicia Frankovich (NZ / DE)

Diskusijos moderatorė: Virginija Januškevičiūtė
Ciklo rengėjai: šiuolaikinio Lietuvos meno dienraštis Artnews.lt, Nacionalinė dailės galerija, Šiuolaikinio meno centras.

Daugiau informacijos: www.3-uses-of-the-knife.lt