Tarpdisciplininio meno sklaida Utenoje
2015-10-14 Dalia Stabrauskaitė
Pastarąjį pusmetį Utenoje kultūrinis gyvenimas pulsuoja nauju ritmu. Utenos kraštotyros muziejaus padalinys - meno centras Leliūnuose – nuo šių metų pavasario vykdo tarptautinį projektą „Klausinėjantys menai“, kuriuo siekiama sudaryti sąlygas pažinti ir patirti tarpdisciplininį meną regionuose. Vienas iš pagrindinių šio projekto renginių, tai spalio 15 dieną Utenoje atidaroma paroda paslaptingu pavadinimu „<...> nes ir slaptai tartas žodis turi atgarsių“. Parodoje islandų ir lietuvių menininkai kviečia žiūrovą naujai pažvelgti į sudėtingą temą - šventųjų raštų interpretavimą.
Nuotraukos – Miglės Križinauskaitės
Keturių etapų projektas
Utenos meno centro, kartu su partneriu iš Islandijos „Simbahöllin Cultural Venue“, įgyvendinamas 134 tūkst. eurų vertės projektas „Klausinėjantys menai“ – tai kuruotų rezidencijų programa, subūrusi per 20 įvairių sričių kūrėjų bendram tikslui – tarpdisciplininio meno sklaidai regionuose.
Projektą sudaro keturi etapai, kurių kiekvienas turi skirtingą atspirties tašką ir besikeičiančius rezidentus iš Lietuvos ir Islandijos. Pirmajame etape šiuolaikinio meno ir dizaino priemonėmis buvo nagrinėjama etnokultūra, antrajame analizuotos viešosios erdvės ir viešumas, o šiuo metu vykstančiame trečiajame – permąstomas šventųjų raštų interpretavimas. Paskutiniame etape, kuris turėtų įvykti šių metų žiemą, minėtas temas menininkai nagrinės rezidencijų metu Islandijoje (Westfjords regione).
Po kiekvieno iš etapų surengiama rezidavusių menininkų darbų paroda visuomenei. Štai besibaigiančio trečiojo etapo rezultatus bus galima pamatyti jau spalio 15 dieną atidaromoje parodoje, pavadintoje „<...> nes ir slaptai tartas žodis turi atgarsių“. Paroda bus eksponuojama Utenos kraštotyros muziejuje ir veiks iki spalio 31 dienos. Gruodžio mėnesį paroda bus pervežta į Zarasus.
Dialogo tarp menininkų ir publikos skatinimas
„Klausimų kėlimas gali tapti varomąja kultūrinės kaitos priemone, todėl rezidencijų programoje dalyvaujantys menininkai kvestionuoja, analizuoja ir interpretuoja Utenos regiono gyventojams rūpimas temas ir aktualijas“, teigia Utenos meno centro vadovė Kristina Jakubauskaitė-Veršelienė.
Projekto vadovė neslepia, kad skleisti šiuolaikinį meną regione – nelengvas iššūkis. Nors neretai teigiama, kad regionuose trūksta kultūrinio veiksmo, paaiškėja, kad kitokiems, nei liaudies meno ar pramoginiams renginiams, čia neretai sudėtinga pritraukti auditoriją. Didelis atotrūkis tarp šiuolaikinės kūrybos ir regionų auditorijos yra didesnė problema nei kultūros pasiūlos stygius.
Dėl to ir pasirinktas menininkų rezidencijų formatas, papildytas ekstensyvia edukacine programa. K. Veršelienės manymu, toks formatas padeda pamažu vystyti ir stiprinti santykį su vietos bendruomene. To nepavyktų taip efektyviai padaryti projekto forma pasirinkus sukurti vieną didelį, tačiau epizodinį vaidmenį vietos gyvenime turintį kūrybinį produktą. Dėl to rezidencijas lydi visuomenei atviri seminarai, menininkų organizuojamos edukacinės dirbtuvės, performatyvios ekskursijos. Per mažiau nei pusę metų Utenoje ir Leliūnuose (13 km nuo Utenos) jau suorganizuoti net 27 edukaciniai renginiai. 2016 metų pavasarį planuojama projektą užbaigti surengiant konferenciją apie kultūros ir meno sklaidos aktualumą regionuose bei pristatant visų etapų kūrinių parodą Utenoje, Ignalinoje ir Visagine.
Tarptautinė dimensija
Tiek Utenos meno centras, tiek „Simbahöllin Cultural Venue“ panašūs savo veiklos pobūdžiu ir turima patirtimi. Savo veiklas tarptautiniu lygmeniu dar tik pradedančiuose plėtoti rezidencijų centruose sudarytos sąlygos vietiniams ir užsienio menininkams užsiimti kūryba, bendradarbiauti su kitais kultūros ir meno kūrėjais, pažinti vietos gyvenimą.
Projekte dalyvauti iš abiejų šalių atrinktas net 21-as skirtingų sričių menininkas. Iš jų 13 lietuvių: šokėjai Laurynas Žakevičius ir Airida Gudaitė (urbanistinio šokio teatras „Low Air“); skulptorius Žilvinas Lanzbergas; dizaino studijos „Absurdo idėjos“ įkūrėja Jurgita Jakubauskaitė; instaliacijų kūrėjas Žilvinas Danys; vizualios meno srities menininkai Aurelija Maknytė, Jurgita Žvinklytė, Vitalij Červiakov; garso meno kūrėjas Audrius Šimkūnas; dizainerė Jovita Strobeikaitė; aktorius Rytis Saladžius; kompozitorius Mykolas Natalevičius; performanso menininkė Daina Pupkevičiūtė.
Iš Islandijos dalyvauja 8 menininkai: rašytoja ir tapytoja Lísbet Harðar Ólafardóttir; kūrėja Björg Sveinbjörnsdótt; vizualiosios srities menininkai Gunnar Jónsson, Solveig Edda Vilhjalmsdottir, Sandra Borg Bjanadotti; performanso kūrėja Anna Sigridur Olafsdottir, Haukur Sigursson ir Nina Ivanova.
Projektą finansuoja Norvegija, Islandija ir Lichtenšteinas pagal Europos ekonominės erdvės (EEE) finansinio mechanizmo programą „Europos kultūros paveldo kultūros ir menų įvairovės skatinimas“, taip pat Lietuvos Respublika ir Utenos rajono savivaldybė. Programos operatorius – Kultūros ministerija. Pagrindiniai šios programos prioritetai – tarptautinio bendradarbiavimo skatinimas ir profesionalaus meno sklaida regionuose.
Daugiau informacijos apie projektą ir jo renginius rasite čia.
Naujienas apie kitus EEE finansinio mechanizmo lėšomis finansuojamus kultūros projektus skaitykite čia.
Informaciją parengė Dalia Stabrauskaitė
2015.10.14