Kultūros ministrės Liana Ruokytė-Jonsson kviečia kultūros srities atstovus atsakyti į klausimyną dėl Vyriausybės programos įgyvendinimo
2017-01-16
Lietuvos Respublikos kultūros ministrė Liana Ruokytė-Jonsson siunčia 17 Vyriausybės programos teminę santrauką ir prašymą atsakyti į klausimyną „Kultūros ministerijos klausimai dėl Vyriausybės programos įgyvendinimo“.
Jūsų atsakymai į klausimyną nulems, kokie kultūros politikos reikalai dominuos greitu laiku įvyksiančiuose Jūsų susitikimuose su Kultūros ministerijos vadovybe. Apie konkretų susitikimų laiką bus pranešta atskirai.
Asociacijos, kurias sudaro institucijų ar organizacijų junginiai (juridiniai asmenys), bei įstaigos turinčios filialų, gali atskirai pateikti Kultūros ministerijai savo savarankių institucijų atsakymus į klausimyną nurodytais terminais ir apimtimis.
Atsakymus galima siųsti el. pašto adresu:
klausimynas@lrkm.lt
Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos informacija